Texelaar Fokkerij Wervenbos verzoekt u onderstaande informatie en voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door deze site te raadplegen, stemt u automatisch in met deze voorwaarden.

De pagina's en overige inhoud van onze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten van de website zijn eigendom van Texelaar Fokkerij Wervenbos. Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van Texelaar Fokkerij Wervenbos. Wijziging van de inhoud is uitdrukkelijk verboden. Tenzij anders aangegeven zijn de handelsmerkrechten van Texelaar Fokkerij Wervenbos van toepassing op alle merken die op onze website worden getoond. Dit betreffen onder andere alle logo's van Texelaar Fokkerij Wervenbos. Het gebruik van deze merken is niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Texelaar Fokkerij Wervenbos.

Texelaar Fokkerij Wervenbos wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, hetzij enige andere schade ontstaan door het gebruik van onze website of de inhoud daarvan, dan wel door de onmogelijkheid om hiervan gebruik te maken of van alle andere websites die via hyperlinks aan onze website zijn gekoppeld.